ŠIK, Ondřej. Transportní, šumové a strukturální vlastnosti detektorů vysokoenergetického záření na bázi CdTe [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63283. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Lubomír Grmela.
Uložit do Citace PRO