STRNKOVÁ, Markéta. Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě [online]. Brno [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO