KYSELÁ, Jana. Nájemné administrativních prostor a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Horňáková.
Uložit do Citace PRO