HANZLOVSKÁ, Nikola. Ocenění a posouzení rozvojových možností nemovitých věcí výrobního areálu obvyklou cenou [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO