KOSEK, Roman. Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63304. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.
Uložit do Citace PRO