DVOŘÁK, Miloš. Přenositelné a miniaturizované separační techniky využitelné pro potravinářské a biotechnologické analýzy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63313. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.

Uložit do Citace PRO