NAGY, Ľuboš. Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63317. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.

Uložit do Citace PRO