JIMENEZ JIMENEZ, Ana Maria, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, Simona DOSTÁLOVÁ, Ludmila KREJČOVÁ, Lukáš RICHTERA, Vojtěch ADAM a Petr MICHÁLEK. Specific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detection. International Journal of Molecular Sciences [online]. MDPI, 2016, 17(5), 1-15 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: doi:10.3390/ijms17050585

Uložit do Citace PRO