MOKHOVA, Natalia. Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63386. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO