SOLNÝ, Tomáš. Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO