JOJA, Marie. Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures. In: 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016, s. 42–50 [cit. 2020-10-27]. ISBN 978-80-214-5418-7. Dostupné z: doi:10.13164/acau.fa2016.5
Uložit do Citace PRO