FLOKOVÁ, Kateřina. Zjednodušené výpočtové modelování spalování biomasy na roštu [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Hájek.

Uložit do Citace PRO