HENZL, Václav. Zajištění kvality služeb pomocí protokolu MPLS [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6356. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO