WEIGL, Martin. Měření vibrací [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Martin Musil.
Uložit do Citace PRO