BANSOD, Yogesh Deepak. Computational Simulation of Mechanical Tests of Isolated Animal Cells [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63677. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO