PAVLIŇÁKOVÁ, Veronika. Elektrostatické zvlákňování modifikovaných biopolymerů pro medicínské aplikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63678. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lucy Vojtová.

Uložit do Citace PRO