TKACZ, Jakub, Jozef MINDA, Stanislava FINTOVÁ a Jaromír WASSERBAUER. Comparison of Electrochemical Methods for the Evaluation of Cast AZ91 Magnesium Alloy. Materials [online]. MDPI, 2016, 11(9), 1-14 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma9110925
Uložit do Citace PRO