SKŮPA, Jan, Hana JANEČKOVÁ, Martin FASURA a Blanka VINTROVÁ. Knihovní newsletter 2/2016. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2016. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63686

Uložit do Citace PRO