STAŇKOVÁ, Jana. Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.

Uložit do Citace PRO