LEITNEROVÁ, Aneta. Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO