CHUDOBOVA, Dagmar, Kristýna ČÍHALOVÁ, Pavlína JELÍNKOVÁ, et al. Effects of stratospheric conditions on viability, metabolism and proteome of prokaryotic cells. Atmosphere [online]. MDPI, 2015, 6(9), 1290-1306 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2073-4433. Dostupné z: doi:10.3390/atmos6091290

Uložit do Citace PRO