VLACHOVÁ, Jana, Kateřina TMEJOVÁ, Pavel KOPEL, et al. A 3D Microfluidic Chip for Electrochemical Detection of Hydrolysed Nucleic Bases by a Modified Glassy Carbon Electrode. SENSORS [online]. MDPI AG, POSTFACH, CH-4005 BASEL, SWITZERLAND, 2015, 15(2), 2438-2452 [cit. 2023-06-01]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s150202438

Uložit do Citace PRO