SKALIČKOVÁ, Sylvie, Lukáš NEJDL, Jiří KUDR, et al. Fluorescence Characterization of Gold Modified Liposomes with Antisense N-myc DNA Bound to the Magnetisable Particles with Encapsulated Anticancer Drugs (Doxorubicin, Ellipticine and Etoposide). SENSORS [online]. MDPI, 2016, 16(3), 1-11 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s16030290

Uložit do Citace PRO