KHAN, M. N., M. JAMIL a M. HUSSAIN. Adaptation of Hybrid FSO/RF Communication System Using Puncturing Technique. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 644-651 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0644

Uložit do Citace PRO