ZHAO, Yuanhang, Yixin ZHANG a Qiu WANG. Average Polarization of Electromagnetic Gaussian Schell-Model Beams through Anisotropic Non-Kolmogorov Turbulence. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 652-657 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0652
Uložit do Citace PRO