FAKHARIAN, M. M., P. REZAEI a A. A. OROUJI. Polarization and Radiation Pattern Reconfigurability of a Planar Monopole-Fed Loop Antenna for GPS Application. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 680-686 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0680

Uložit do Citace PRO