KHA, H. H. Interference Mitigation and Sum Rate Optimization for MIMO Downlink Small Cells. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 721-729 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0721
Uložit do Citace PRO