KRSTIC, D., B. JAKSIC, M. GLIGORIJEVIC, D. STEFANOVIC a M. STEFANOVIC. Performance of Diversity System Output Signal in Mobile Cellular System in the Presence of α-μ Short Term Fading and Gamma Long Term Fading. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 757-762 [cit. 2021-9-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0757
Uložit do Citace PRO