YAO, R., Y. ZHU, J. XU, F. GAO a L. WANG. Improving 3D-Turbo Code's BER Performance with a BICM System over Rayleigh Fading Channel. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 790-800 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0790
Uložit do Citace PRO