CSUKA, Barna a Zsolt KOLLAR. Software and Hardware Solutions for Channel Estimation based on Cyclic Golay Sequences. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(4), 801-807 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0801

Uložit do Citace PRO