SEDLÁK, Petr, Petr KUBERSKÝ, Pavel ŠKARVADA, Aleš HAMÁČEK, Vlasta SEDLÁKOVÁ, Jiří MAJZNER, Stanislav NEŠPŮREK a Josef ŠIKULA. Current-fluctuation measurements of amperometric gas sensors prepared by three different technology procedures. Metrology and Measurement Systems [online]. Polish Academy of Sciences, 2016, 23(4), 531-543 [cit. 2021-12-09]. ISSN 2300-1941. Dostupné z: doi:10.1515/mms-2016-0042

Uložit do Citace PRO