BRIMKOV, V. E. a R. P. BARNEVA. Mathematics for applications in imaging – foreword. 5. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 91-92. ISSN 1805-3629. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63782
Uložit do Citace PRO