ALKINANI, M. H. a M. R. EL-SAKKA. A modified Block Matching 3D algorithm for additive noise reduction. 5. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 93-103. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2016.07
Uložit do Citace PRO