GAGARINA, Alina a Indre PIKTURNIENE. Risk related behaviour under different ambient scent conditions. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(26), 21-29 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2016.26.21

Uložit do Citace PRO