KAZLAUSKIENE, Vilma a Alina STUNDZIENE. Estimation of social discount rate for Lithuania. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(26), 39-47 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2016.26.39

Uložit do Citace PRO