BISKUPEK, Artur. The Research of Stakeholder Power Impact on Project Implementation. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(27), 9-19 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2016.27.9
Uložit do Citace PRO