KOVÁŘOVÁ, Kateřina. Status of a Quality Management System in the Czech Republic as a Condition for Business Competitiveness. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(27), 39-48 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2016.27.39
Uložit do Citace PRO