PETLINA, Anastasia. Success of Family Company: Critical Evidence from the United States. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(27), 57-66 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2016.27.57
Uložit do Citace PRO