JANKOVÁ, Martina. Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63837. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Rais.
Uložit do Citace PRO