JANČÍKOVÁ, Kateřina. Cenová strategie firmy pod vlivem rozvoje digitálních technologií. In: Workshop specifického výzkumu 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016, s. 17-21 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-5472-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63853

Uložit do Citace PRO