JELČOVÁ, Denisa a Vojtěch BARTOŠ. The impact of the financial crisis on business performance of manufacturing companies in the South Moravian Region. In: Workshop specifického výzkumu 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016, s. 29-35 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-5472-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63855

Uložit do Citace PRO