KUTNAR, Petr. Using Rough logic for predicting price movements on financial markets. In: Workshop specifického výzkumu 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016, s. 50-53 [cit. 2022-12-06]. ISBN 978-80-214-5472-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63858

Uložit do Citace PRO