REKOVÁ, Eliška. Faktory úspěchu českých „born globals“ podniků. In: Workshop specifického výzkumu 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016, s. 54-66 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5472-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63859
Uložit do Citace PRO