BANNOV, Alexander G., Jan PRÁŠEK, Ondřej JAŠEK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Investigation of pristine graphite oxide as room-temperature chemiresistive ammonia gas sensing material. SENSORS [online]. MDPI, 2017, 17(2), 320-329 [cit. 2021-12-09]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s17020320

Uložit do Citace PRO