SKŮPA, Jan, Hana JANEČKOVÁ, Eva VÍCHOVÁ, Marie DAVIDOVÁ a Martin FASURA. Knihovní newsletter 1/2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/63897

Uložit do Citace PRO