HERENCSÁR, Norbert, Jaroslav KOTON a Pavel HANÁK. Universal Voltage Conveyor and its Novel Dual-Output Fully-Cascadable VM APF Application. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2017, 7(3), 1-8 [cit. 2021-12-08]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app7030307

Uložit do Citace PRO