HOLUBOVÁ, Martina. Návrh opatření pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO