MATUŠKOVÁ, Monika. Stanovení vybraných pesticidů pomocí plynové chromatografie [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6393. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO