ZAJÍCOVÁ, Ivana. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO