HORNA, Michal. Optimalizace webových stránek a strategie prodeje [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63947. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO